Luật sư tư vấn về chủ đề "Resolution"

Resolution | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Resolution.

Resolution No. 38/2012/QH13

Resolution No. 38/2012/QH13
Resolution No. 38/2012/QH13 dated November 23, 2012 of the National Assembly organizing to collect opinions of people for draft on amending the 1992 Constitution