Luật sư tư vấn về chủ đề "rice export contracts"

rice export contracts | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề rice export contracts.

Rice export business: the registration of rice export contracts

Rice export business: the registration of rice export contracts
Pursuant to the Government's Decree No. 109/2010/ND-CP of November 04, 2010, on rice export business; Pursuant to the Government's Circular No. 44/2010/TT-BCT of December 31, 2010, detailing a number of articles of the Government's Decree No. 109/2010/ND-CP of November 4, 010, on rice export business;