Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "rối loạn thần kinh"

rối loạn thần kinh | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề rối loạn thần kinh.

Tôi có bị rối loạn tâm thần không ?

Tôi có bị rối loạn tâm thần không ?
Tôi nhớ rằng từ khi còn nhỏ, đã có những lúc tôi cảm thấy như thể bị tách ra khỏi chính bản thân mình, mọi thứ như thể là không có thật, gần đây tôi lại có những đợt cảm giác này trở lại khoảng 10- 15 phút. Tôi bắt đầu thấy lo lắng, hoảng sợ,...