Luật sư tư vấn về chủ đề "rural industrialization"

rural industrialization | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề rural industrialization.

Directive No. 24/2005/CT-TTg on further stepping up the implementation of the Resolution of the 5th plenum of the Party Central Committee (IXth Congress) on accelerating the agricultural and rural industrialization and modernization

Directive No. 24/2005/CT-TTg on further stepping up the implementation of the Resolution of the 5th plenum of the Party Central Committee (IXth Congress) on accelerating the agricultural and rural industrialization and modernization
Directive No. 24/2005/CT-TTg dated June 28, 2005 of the Prime Minister on further stepping up the implementation of the Resolution of the 5th plenum of the Party Central Committee (IXth Congress) on accelerating the agricultural and rural industrialization and modernization