Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "sáu tháng"

sáu tháng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề sáu tháng.

Hướng dẫn cách tính trợ cấp thôi việc theo luật lao động mới ?

Hướng dẫn cách tính trợ cấp thôi việc theo luật lao động mới ?
Thưa luật sư, Mình tính trợ cấp thôi việc cho người lao động.Trong đó có vấn đề về tính tiền lương bình quân 6 tháng liền kề. nhưng 6 tháng liền kề đó NLĐ nghỉ 1 tháng (vì nạo hút thai nên lương = 0) thì lương bình quân có phải tính= (lương 5 tháng + 0)*1/6 không? hay tính như thế nào?