Luat Minh Khue

sáu tháng

sáu tháng - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về sáu tháng

Hướng dẫn cách tính trợ cấp thôi việc theo luật lao động mới ?

Hướng dẫn cách tính trợ cấp thôi việc theo luật lao động mới ?
Thưa luật sư, Mình tính trợ cấp thôi việc cho người lao động.Trong đó có vấn đề về tính tiền lương bình quân 6 tháng liền kề. nhưng 6 tháng liền kề đó NLĐ nghỉ 1 tháng (vì nạo hút thai nên lương = 0) thì lương bình quân có phải tính= (lương 5 tháng + 0)*1/6 không? hay tính như thế nào?