Luat Minh Khue

sắp xếp ngày nghỉ

sắp xếp ngày nghỉ - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về sắp xếp ngày nghỉ

Công ty có quyền sắp xếp ngày nghỉ hàng tuần cho người lao động ?

Công ty có quyền sắp xếp ngày nghỉ hàng tuần cho người lao động ?
Kính chào Luật sư. Tôi có thắc mắc như sau: Điều 110 Bộ luật Lao động 2012 quy định: “1. Mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày”.