Luat Minh Khue

số bảo hiểm xã hội

số bảo hiểm xã hội - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về số bảo hiểm xã hội

Công ty không trả số BHXH người lao động phải làm gì?

Công ty không trả số BHXH người lao động phải làm gì?
Xin chào luật sư, cho tôi được hỏi 1 vấn đề như sau: Quyết định chấm dứt HĐLĐ của tôi kể từ ngày 05/04/2015, và đến ngày 20/072015 công ty tôi mới chốt số trả cho tôi, trong thời gian trên thì công ty nợ tiền BH nên không chốt số cho tôi được. Vậy theo luật thì kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ trong thời gian 3 tháng thì tôi phải nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp thì mới được xét để hưởng trợ cấp thất nghiệp.