Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "số bảo hiểm xã hội"

số bảo hiểm xã hội | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề số bảo hiểm xã hội.

Công ty không trả số BHXH người lao động phải làm gì?

Công ty không trả số BHXH người lao động phải làm gì?
Xin chào luật sư, cho tôi được hỏi 1 vấn đề như sau: Quyết định chấm dứt HĐLĐ của tôi kể từ ngày 05/04/2015, và đến ngày 20/072015 công ty tôi mới chốt số trả cho tôi, trong thời gian trên thì công ty nợ tiền BH nên không chốt số cho tôi được. Vậy theo luật thì kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ trong thời gian 3 tháng thì tôi phải nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp thì mới được xét để hưởng trợ cấp thất nghiệp.