Luat Minh Khue

số cử tri đi bầu trưởng thôn và số phiếu phát ra

số cử tri đi bầu trưởng thôn và số phiếu phát ra - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về số cử tri đi bầu trưởng thôn và số phiếu phát ra

Tư vấn quy định về bầu trưởng thôn?

Tư vấn quy định về bầu trưởng thôn?
Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi vấn như sau: Theo tôi được biết thì: Người ứng cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố là người đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ so với tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn thôn, tổ dân phố (theo Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTUMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam).