Luat Minh Khue

số thuế đã nộp

số thuế đã nộp - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về số thuế đã nộp

Thủ tục xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam đối với người lao động nước ngoài

Thủ tục xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam đối với người lao động nước ngoài
Thưa công ty: Công ty tôi có người lao động là người nước ngoài, người này có làm việc tại nước ngoài nữa, hiện tại họ muốn hỏi về muốn xin xác nhận về số thuế đã nộp của cơ quan thuế. Tôi chưa làm bao giờ, muốn hỏi xem thủ tục như thế nào? Hay công ty tôi chỉ cần xuất chứng từ khấu trừ thuế. Nhờ luật sư tư vấn. Cảm ơn