Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Sớm 1 Giờ"

Sớm 1 Giờ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Sớm 1 Giờ.

Bao giờ đi nhập ngũ ?

Bao <strong>giờ</strong> đi nhập ngũ ?
Thưa luật sư, Cho cháu hỏi cháu đang học lớp 12 và bây giờ nơi cháu ở hiện tại yêu cầu cháu làm đơn