Luat Minh Khue

sử dụng điện thoại

sử dụng điện thoại - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về sử dụng điện thoại

Cách giải quyết việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động ?

Cách giải quyết việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động ?
Xin chào Luật sư tư vấn! Tôi muốn hỏi một nội dung như sau: Ngày 12/07/14 Công ty ký Hợp đồng lao động số ROE.0029.E với Tôi . Đây là hợp đồng lao động có thời hạn một năm (Từ ngày 12/07/14 đến ngày 11/07/2015). Tôi làm việc chấp hành đúng nội quy của công ty và hoàn thành tất cả công việc theo hợp đồng và nhiệm vụ của người quản lý trực tiếp giao cho.