Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "sử dụng phiếu xuất kho"

sử dụng phiếu xuất kho | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề sử dụng phiếu xuất kho.

Hướng dẫn các viết phiếu xuất kho theo quy định mới nhất

Hướng dẫn các viết phiếu xuất kho theo quy định mới nhất
Xin chào Luật Minh Khuê ! Theo mẫu số 02-vt ban hành kèm theo thông tư 133 của bộ tài chính. Em đang làm mẫu phiếu xuất kho theo mẫu trên. Thì thay yêu cầu thay đổi về cơ bản thì vẫn thế chỉ thay ô ký người lập phiếu thay bằng thủ kho và ô ký thủ kho thì thay bằng người giám sát.

Công ty tôi Không muốn sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ có được không?

Công ty tôi Không muốn sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ có được không?
Kính chào Luật Minh Khuê, tôi có một vấn đề này mong được giải đáp: Công ty tôi mới mở thêm 2 địa điểm kinh doanh (không có mã số thuế riêng) ở cùng tỉnh. Bây giờ công ty muốn chuyển hàng đến những cơ sở đó để trưng bày và bán. Theo tôi tìm hiểu thì có thể sử dụng phiếu xuất kho kiêm vân chuyển nội bộ.