Luat Minh Khue

sa thải hợp pháp

sa thải hợp pháp - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về sa thải hợp pháp

Điều kiện sa thải hợp pháp người lao động khi vi phạm nội quy công ty ?

Điều kiện sa thải hợp pháp người lao động khi vi phạm nội quy công ty ?
Thưa luật sư, Tôi đã làm việc cho công ty tài chính được hơn 4 năm và đã kí HĐLĐ không thời hạng. Tuy nhiên vào ngày 4/5/2015 tôi có vi phạm quy định của công ty dẫn đến việc bị cắt HĐLĐ, cũng xin nói rõ là các quy định của công ty hoàn toàn không có văn bản quy định cụ thể tất cả chỉ là truyền miệng từ cấp trên xuống.