Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "sa thải hợp pháp"

sa thải hợp pháp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề sa thải hợp pháp.

Điều kiện sa thải hợp pháp người lao động khi vi phạm nội quy công ty ?

Điều kiện sa thải hợp pháp người lao động khi vi phạm nội quy công ty ?
Thưa luật sư, Tôi đã làm việc cho công ty tài chính được hơn 4 năm và đã kí HĐLĐ không thời hạng. Tuy nhiên vào ngày 4/5/2015 tôi có vi phạm quy định của công ty dẫn đến việc bị cắt HĐLĐ, cũng xin nói rõ là các quy định của công ty hoàn toàn không có văn bản quy định cụ thể tất cả chỉ là truyền miệng từ cấp trên xuống.