Luat Minh Khue

Sài Gòn Buổi Chiều Đài Tiếng

Sài Gòn Buổi Chiều Đài Tiếng - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Sài Gòn Buổi Chiều Đài Tiếng

Bồi thường khi hợp đồng vô hiệu ?

Bồi thường khi hợp đồng vô hiệu ?
Xin chào luật sư!Tôi có một thắc mắc xin luat sư hướng dẫn.Khi nào thì bên ký kết hợp đồng phải bồi thường trong trường hợp hợp đồng vô hiệu.Mong nhân được sư hồi đáp từ phía luật sư.