Luật sư tư vấn về chủ đề "sai hợp đồng"

sai hợp đồng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề sai hợp đồng.

Tư vấn về việc tổ chức tín dụng thực hiện sai hợp đồng đã giao kết ?

Tư vấn về việc tổ chức tín dụng thực hiện sai hợp đồng đã giao kết ?
Xin luật sư tư vấn giúp vấn đề như sau: trước ngày 30/4/2015 nhân viên tư vấn tín dụng XYZ gọi điện thoại tới tôi và nói tôi được sự ưu đãi của công ty nhân ngày 30/4 và 1/5 cho phép tôi được vay số tiền là 8 triệu đồng trả góp 18 tháng, nhưng nếu trước 8 tháng tôi trả đủ 8 triệu ( số tiền đã vay) thì tôi sẽ không mất phí và lãi suất và sẽ kết thúc hợp đồng.