Luật sư tư vấn về chủ đề "sai khiến"

sai khiến | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề sai khiến.

Bối cảnh hợp đồng

Bối cảnh hợp đồng
? Câu hỏi này có thể khiến một số người giật mình vì không nhiều người nghĩ đến bối cảnh

Cách dùng afraid

Cách dùng afraid
- đó là khi chúng ta muốn nói với ai đó một cách lịch sự một điều gì đó có thể khiến