Luat Minh Khue

sai thông tin trên bảo hiểm

sai thông tin trên bảo hiểm - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về sai thông tin trên bảo hiểm

Ghi sai thông tin trên sổ bảo hiểm xử lý thế nào ?

Ghi sai thông tin trên sổ bảo hiểm xử lý thế nào ?
Tôi công tác được 11 năm thì chuyển công tác nhưng trong sổ bảo hiểm của tôi bị ghi sai chức danh và nơi công tác điều này có ảnh hưởng đến hồ sơ cá nhân của tôi sau này không ? Tôi làm Công ty thép chi nhánh Sơn La từ 02-2005, đến tháng 11-2011 tôi làm Chi nhánh Đà Nẵng đến tháng 7-2015. Trong quá trình công tác bảo hiểm nộp tại Hưng Yên. Rất mong được tư vấn, chân thành cảm ơn.