Luật sư tư vấn về chủ đề "sản phẩm vô hình"

sản phẩm vô hình | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề sản phẩm vô hình.

Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm vô hình

Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm vô hình
Theo Bộ Lao động Mỹ, thương mại điện tử đang phát triển một cách phổ biến nhưng “sự tác động của ngành này đối với công việc của những người bán lẻ lại rất nhỏ”.