Luật sư tư vấn về chủ đề "sản phẩm vô hình"

sản phẩm vô hình | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề sản phẩm vô hình.

Chuẩn mực kế toán tài sản cố định vô hình của doanh nghiệp

Chuẩn mực kế toán tài sản cố định vô hình của doanh nghiệp
Chuẩn mực kế toán tài sản cố định vô hình của doanh nghiệp (chuẩn mực số 04) được ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Bài viết chia sẻ chi tiết về chuẩn mực kế toán đối với loại tài sản này.

Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm vô hình

Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm vô hình
Theo Bộ Lao động Mỹ, thương mại điện tử đang phát triển một cách phổ biến nhưng “sự tác động của ngành này đối với công việc của những người bán lẻ lại rất nhỏ”.