Luat Minh Khue

sản phẩm vô hình

sản phẩm vô hình - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về sản phẩm vô hình

Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm vô hình

Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm vô hình
Theo Bộ Lao động Mỹ, thương mại điện tử đang phát triển một cách phổ biến nhưng “sự tác động của ngành này đối với công việc của những người bán lẻ lại rất nhỏ”.