Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "sản xuất thuốc lá"

sản xuất thuốc lá | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề sản xuất thuốc lá.

Đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực sản xuất thuốc lá ?

Đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực sản xuất thuốc lá ?
Là doanh nghiệp Nhà nước đã được thành lập theo quy định của pháp luật và đang tiến hành sản xuất sản phẩm thuốc lá trước thời điểm ban hành Nghị quyết số 12/2000/NQ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ về Chính sách quốc gia phòng, chống tác hại thuốc lá trong giai đoạn 2000 - 2010, do Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam quản lý.

Tư vấn xin giấy phép sản xuất thuốc lá

Tư vấn xin giấy phép sản xuất thuốc lá
Theo quy định của hệ thống pháp luật Việt Nam thì sản phẩm thuốc nằm trong danh sách những sản phẩm bị hạn chế sản xuất, kinh doanh cũng như việc nhập khẩu các sản phẩm này.