Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "sáng kiến lập pháp"

sáng kiến lập pháp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề sáng kiến lập pháp.

Sáng kiến lập pháp và các giai đoạn chuẩn bị cho dự án luật trong hoạt động của Nghị viện

Sáng kiến lập pháp và các giai đoạn chuẩn bị cho dự án luật trong hoạt động của Nghị viện
Chức năng lập pháp là chức năng cơ bản của Nghị viện. Quá trình hình thành, tồn tại và phát triển của Nghị viện cũng gắn liền với việc thực hiện chức năng này. Việc tìm hiểu, nghiên cứu quy trình thực hiện chức năng lập pháp của Nghị viện rất quan trọng để tìm hiểu quy trình và thủ tục của Nghị viện

Mối quan hệ giữa việc thực hiện sáng kiến lập pháp với chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

Mối quan hệ giữa việc thực hiện sáng kiến lập pháp với chương trình xây dựng luật, pháp lệnh
Sáng kiến lập pháp (SKLP) là quyền trình dự án luật ra trước Quốc hội với mục đích để Quốc hội xem xét, thông qua dự án luật đó. Ở hầu hết các nước trên thế giới, SKLP được quy định trong Hiến pháp với hai nội dung cơ bản: chủ thể có quyền SKLP và hình thức thực hiện SKLP. Ở nước ta, các vấn đề này cũng được quy định trong Hiến pháp năm 1992 và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Luật BHVBQPPL) năm 2008.
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng