Luat Minh Khue

sang tên QSD đất

sang tên QSD đất - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về sang tên QSD đất

Tư vấn làm thủ tục sang tên QSD đất khi người bán đã chết?

 Tư vấn làm thủ tục sang tên QSD đất khi người bán đã chết?
Thưa luật sư, Hiện em có mua 1 căn nhà(giấy tay), đất trên căn nhà đó là đất lúa ( nông nghiệp),em mua căn nhà này vào khoảng năm 2003. Hiện tại miếng đất này do hộ gia đình đứng tên,người đứng tên không may mất vài tháng sau em khi em mua căn nhà nên em không làm chuyển nhượng được