Luật sư tư vấn về chủ đề "sang tên trước bạ"

sang tên trước bạ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề sang tên trước bạ.

Tư vấn cách sử dụng hợp pháp đất mua lại

Tư vấn cách sử dụng hợp pháp đất mua lại
Tôi xin Luật sư tư vấn cho tôi về đất đai như sau: - Tôi có mua một thửa đất với DT: 34,7m2 ở thị trấn có bìa đỏ mang đúng tên của tôi. Hiện tại tôi muốn san tẩy mặt bằng để xây dựng, vậy để san tẩy mặt bằng có cần phải xin giấy phép hạ mặt bằng không? nếu phải xin thi tôi phải gặp cơ quan nào để xin.