Luật sư tư vấn về chủ đề "Sang Ten Xe Chinh Chu"

Sang Ten Xe Chinh Chu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Sang Ten Xe Chinh Chu.

GS. Chu Hảo

GS. <strong>Chu</strong> Hảo
Tài, Quế Lâm, Trung Quốc,ông học tiếp lớp 10 trường Chu Văn An. Năm 1960 ông sang Liên Xô, học trường