Luật sư tư vấn về chủ đề "sao chép tài liệu"

sao chép tài liệu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề sao chép tài liệu.

Tư vấn về quyền của bị đơn trong tố tụng dân sự?

Tư vấn về quyền của bị đơn trong tố tụng dân sự?
Kính gửi luật Minh Khuê. Tôi ở Tp. H, là bị đơn trong vụ án dân sự Tòa án H thụ lý ngày 26/10/2015. Đến nay hơn 4 tháng nhưng tôi không biết đơn khởi kiện của nguyên đơn. Tôi đã nộp đơn xin sao chụp tài liệu tòa án nhận ngày 2/11/2015 nhưng tôi xuống 4 lần bà thẩm phán X mới photo cho tôi một ít tài liệu, phần lớn của chính tôi còn một ít của nguyên đơn mờ gần như không đọc được.