Luật sư tư vấn về chủ đề "sạt lở đất đai"

sạt lở đất đai | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề sạt lở đất đai.

Trách nhiệm thuộc về ai khi đất nhà hàng xóm sạt lở sang nhà mình ?

Trách nhiệm thuộc về ai khi đất nhà hàng xóm sạt lở sang nhà mình ?
Thưa Luật sư, năm 2014 gia đình tôi và nhà hàng xóm có san đất cùng nhau chiều sâu bằng nhau, đến năm 2016 gia đình tối tiếp tục san sâu thêm 15m nữa và có san vát mái sang nhà hàng xóm ( có sự đồng ý của họ) để đất nhà hàng xóm đỡ sạt sang nhà mình. Nhưng vì trước đó đất nhà hàng xóm đã bị sạt 1 phần nên sau khi nhà tôi san xong thì phía đất của nhà hàng xóm giáp nhà tôi sạt lở sang đất nhà tôi khoảng 20m3.

Quyền sử dụng đất nông nghiệp bị sạt lở gần bờ sông ?

Quyền sử dụng đất nông nghiệp bị sạt lở gần bờ sông ?
Xin kính chào công ty Luật Minh Khuê. Tôi xin hỏi một vấn đề như sau: Vào năm 1989, Nhà nước có cấp cho gia đình tôi 800 m2 đất nông nghiệp gần bờ sông và có cấp quyền sử dụng đất đối với diện tích đất trên, đến nay do quá trình lũ lụt gây sạt lở nhiều lần nên diện tích có bị thu hẹp. Tuy nhiên diện tích đất bị sạt lở nay đã được bồi đắp thành đất ven sông.