Luật sư tư vấn về chủ đề "sâu rượu"

sâu rượu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề sâu rượu.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn "Bình mới, rượu cũ"

Công ty Trách nhiệm hữu hạn "Bình mới, <strong>rượu</strong> cũ"
Theo qui định tại Điều 166 Luật Doanh nghiệp 2005 thì chậm nhất trong thời hạn bốn năm kể từ ngày Luật DN 2005 có hiệu lực (01/7/2006), các công ty nhà nước thành lập theo quy định của Luật DNNN năm 2003 phải chuyển đổi thành công ty TNHH hoặc CTCP theo quy định của Luật DN 2005.