Luật sư tư vấn về chủ đề "securities market"

securities market | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề securities market.

Decision No. 1078/QD-UBCK amending and supplementing the Decision No. 515/QD-UBCK on the process of information provision on the electronic information portal of the state securities commission for the participants in the securities market

Decision No. 1078/QD-UBCK amending and supplementing the Decision No. 515/QD-UBCK on the process of information provision on the electronic information portal of the state securities commission for the participants in the securities market
Decision No. 1078/QD-UBCK dated December 13, 2012 of the State Securities Commission amending and supplementing the Decision No. 515/QD-UBCK on the process of information provision on the electronic information portal of the state securities commission for the participants in the securities market

Circular No. 01/2001/TT-UBCK dated February 15, 2001

Circular No. 01/2001/TT-UBCK dated February 15, 2001
Circular No. 01/2001/TT-UBCK dated February 15, 2001 of the State Securities Commission guiding the implementation of the Government’s Decree No. 22/2000/ND-CP of July 10, 2000 on sanctions against administrative violations in the field of securities and securities market

Circular No. 13/2013/TT-BTC

Circular No. 13/2013/TT-BTC
Circular No. 13/2013/TT-BTC dated January 25, 2013 of the Ministry of Finance on supervision of securities transactions on the securities market