Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Shtt"

Shtt | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Shtt.

Hướng dẫn đăng ký bản quyền tác giả theo luật bản quyền (SHTT) ?

Hướng dẫn đăng ký bản quyền tác giả theo luật bản quyền (<strong>SHTT</strong>) ?
Đăng ký bản quyền tác giả đối với tác phẩm là một trong những phương án hữu hiệu để bảo vệ tác phẩm của mình. Bản quyền được thể hiện dưới nhiều thức khác nhau: Bản quyền phần mềm, bản quyền giao điện website, bản quyền các bản vẽ (tác phẩm mỹ thuật)... Luật Minh Khuê tư vấn và giải đáp một câu hỏi pháp lý phát sinh trong lĩnh vực bản quyền:

(SHTT)

 (<strong>SHTT</strong>)
Hành vi xâm phạm quyền SHTT bị xử lý bằng các biện pháp sau: Tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm

SHTT

 <strong>SHTT</strong>
Việc xem xét và đánh giá những tác động của việc gia nhập WTO trong lĩnh vực quyền sở hữu trí tuệ không nên chỉ giới hạn trong phạm vi các văn bản quy phạm pháp luật. Vì vậy, trong phần này, bài viết sẽ đề cập tới khái niệm “pháp luật” theo nghĩa rộng.