Luat Minh Khue

SID Code

SID Code - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về SID Code

Giới thiệu về SID Code – Mã nhận dạng nguồn áp dụng đối với CD và các định dạng đĩa quang mật độ cao

Giới thiệu về SID Code – Mã nhận dạng nguồn áp dụng đối với CD và các định dạng đĩa quang mật độ cao
Mã nhận dạng nguồn - The Source Identification Code (SID Code) là mã chuẩn công nghiệp, đáp ứng chức năng kiểm soát nguồn gốc đĩa quang. SID Code nhằm cung cấp cho các sản phẩm đĩa quang có thể dễ dàng nhận biết được các đĩa chủ và/hoặc đĩa dập của hãng sản xuất; các dấu hiệu Laser Beam Recorder (LBR) riêng của các thiết bị hoặc khuôn để sản xuất tem hoặc đĩa.