Luật sư tư vấn về chủ đề "simplify tax formalities"

simplify tax formalities | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề simplify tax formalities.

Circular No. 119/2014/TT-BTC supplementing a number of articles of the Circular No. 156/2013/TT-BTC, Circular No. 111/2013/TT-BTC, Circular No. 219/2013/TT-BTC, Circular No. 08/2013/TT-BTC, Circular No. 85/2011/TT-BTC, Circular No. 39/2014/TT-BTC

Circular No. 119/2014/TT-BTC supplementing a number of articles of the Circular No. 156/2013/TT-BTC, Circular No. 111/2013/TT-BTC, Circular No. 219/2013/TT-BTC, Circular No. 08/2013/TT-BTC, Circular No. 85/2011/TT-BTC, Circular No. 39/2014/TT-BTC
Circular No. 119/2014/TT-BTC dated August 25, 2014 of the Ministry of Finance amending and supplementing a number of articles of the Circular No. 156/2013/TT-BTC, Circular No. 111/2013/TT-BTC, Circular No. 219/2013/TT-BTC, Circular No. 08/2013/TT-BTC, Circular No. 85/2011/TT-BTC, Circular No. 39/2014/TT-BTC and Circular No. 78/2014/TT-BTC in order to simplify tax formalities

Company Profile of Minh Khue Law Company

Over the past 10 years, Minh Khue Law Firm has counseled, solved and protected legal rights for millions of clients nationwide. Minh Khue Law Firm always committed to counsel and provide the most ...