Luat Minh Khue

sin con thứ ba

sin con thứ ba - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về sin con thứ ba

Sinh con có được nhận bảo hiểm thất nghiệp không?

Sinh con có được nhận bảo hiểm thất nghiệp không?
Chào luật sư ! Xin tư vấn giùm tôi bảo hiểm thất nghiệp. Tôi tham gia bảo hiểm đến tháng 5/2012 - tổng bảo hiểm thất nghiệp là một năm ba tháng. Sau đó, tôi chốt sổ. Từ tháng 9/2014 đến thang 3/2015 - tổng thời gian bảo hiểm thất nghiệp là 7 tháng.