Luat Minh Khue

Sinh viên đăng ký xe

Sinh viên đăng ký xe - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Sinh viên đăng ký xe

Sinh viên đăng ký biển số xe tại Hà Nội

Sinh viên đăng ký biển số xe tại Hà Nội
Thưa luật sư, Em hiện tại đang là sinh viên Liên Thông trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội. Em có ý đinh mua lại một chiếc xe máy cũ của một người trên địa bàn Hà Nội.