Luat Minh Khue

soạn đơn khởi kiện

soạn đơn khởi kiện - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về soạn đơn khởi kiện

Tranh chấp đất sau thời gian ở lâu dài nhưng chưa có sổ đỏ ?

Tranh chấp đất sau thời gian ở lâu dài nhưng chưa có sổ đỏ ?
Xin chào Luật Minh Khuê, tôi có trường hợp sau cần được giải đáp: Cha tôi mất sớm, khi đó tôi 14 tuổi, mẹ và 4 chị em tôi ở trên phần đất của ông cố tôi; lúc đó có 4 cái nhà: nhà của dì Hai – con của ông Trịnh Văn Liên là người anh thứ Tư của ông Ngoại tôi, còn 3 cái nhà còn lại là của 3 chị em của mẹ tôi gồm nhà mẹ tôi, nhà dì năm em ruột mẹ tôi – Bà Trịnh Thị Chăm và nhà dì hai chị ruột mẹ tôi là bà Trịnh Thị Huê. Khi chiến tranh, dì Hai và dì năm đi tản cư chỉ còn 4 mẹ con tôi ở lại sinh sống.

Trung Quốc hôm nay: Khi cuộc sống trở thành văn hóa

Trung Quốc hôm nay: Khi cuộc sống trở thành văn hóa
Trong cuốn sử Trung Quốc, Nguyễn Hiến Lê từng viết: Dân tộc Trung Hoa cũng lạ thật: đề cao đức trung dung thì không dân tộc nào bằng họ mà hành động quá khích thì họ cũng đứng đầu. Lãng mạn thì khắp thế giới không có kịch truyện nào hơn Mẫu Đơn tình, tả chân thì Kim Bình Mai ăn đứt các tiểu thuyết loại đó của phương Tây, dâm dục thì vua của họ có tới 6.000 mỹ nữ, vua nước nào bì nổi...