Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "sổ đăng ký"

sổ đăng ký | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề sổ đăng ký.

Thủ tục đăng ký cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Thủ tục đăng ký cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
Thưa luật sư, tháng 9 năm 2018, công ty của tôi có phát sinh chất thải nguy hại cần xử lý. Chúng tôi đã ký hợp đồng với 1 đơn vị chuyên xử lý chất thải nguy hại. Bây giờ chúng tôi muốn đổi địa điểm xử lý chất thải có phải làm thủ tục đăng ký lại sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại không?