Luat Minh Khue

sơ đồ địa chính

sơ đồ địa chính - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về sơ đồ địa chính

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đât 194m2 ?

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đât 194m2 ?
Xin chào Luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi sau xin được giải đáp: Gia đình tôi có 2 thửa đất, một thửa diện tích 600m2 và 1 thửa 194m2, khi làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì chỉ có thửa 600m2 còn thửa 194m2 không có trong sổ dù 2 thửa này liền kề nhau. Hiện nay, giấy tờ pháp lý liên quan đến thửa 194m2 của tôi không còn nhưng trên sơ đồ địa chính của phường vẫn có nhưng để tên Bố tôi nhưng giờ bố tôi đã qua đời.