Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "sổ gốc"

sổ gốc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề sổ gốc.

Thực hiện cấp bản sao giấy khai sinh ở đâu ?

Thực hiện cấp bản sao giấy khai sinh ở đâu ?
Luật sư cho cháu hỏi nếu cháu sinh ở con cuông - nghệ an và làm khai sinh ở đó nhưng đến lúc cháu 2 tuổi thì gia đinh cháu chuyển hộ khẩu về xã minh sơn - đô lương - nghệ an. Dến nay cháu đi làm giây khai sinh bản sao để làm thủ tục nhập học vào trường đai học thi có đươc làm tai xã minh sơn - đơ lương không ạ? Hay phải về con cuông để làm?

Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính

Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính
Kể từ ngày 10/04/2015, Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ ban hành về việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch chính thức có hiệu lực thi hành. Nghị định này quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc; chứng thực bản sao từ bản chính; chứng thực chữ ký; chứng thực hợp đồng, giao dịch; giá trị pháp lý của bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính, chữ ký được chứng thực.