Luật sư tư vấn về chủ đề "sở hữ trí tuệ"

sở hữ trí tuệ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề sở hữ trí tuệ.

Thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong bối cảnh hội nhập

Thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong bối cảnh hội nhập
“Hội nhập là một cơ hội tốt để Việt Nam hoàn thiện công tác thực thi Quyền sở hữu trí tuệ. Ngược lại, hoàn thiện công tác thực thi Quyền sở hữu trí tuệ là một thước đo mức độ hội nhập của chúng ta. Đây là mối quan hệ hữu cơ của 2 vấn đề nổi bật trong đời sống xã hội những năm gần đây thu hút sự chú ý của cả hai phía: nhà quản lý và giới doanh nhân. Thế nhưng, liệu những gì chúng ta đã và đang làm đã phản ánh đúng mối quan tâm này hay chưa ...”