Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "So Huu Nha O Tai Viet Nam"

So Huu Nha O Tai Viet Nam | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề So Huu Nha O Tai Viet Nam.

TRI TUE VIET TECHNOLOGY

TRI TUE <strong>VIET</strong> TECHNOLOGY
Việt Nam năm 2005 một số thành viên tham dự cuộc thi đã tham gia thành lập và xây dựng công ty.Trí Tuệ

Đăng ký giao dịch bất động sản trong Luật dân sự Pháp và so sánh với việc đăng ký giao dịch bảo đảm

Đăng ký giao dịch bất động sản trong Luật dân sự Pháp và <strong>so</strong> sánh với việc đăng ký giao dịch bảo đảm
"Chế định đăng ký giao dịch bất động sản trong luật dân sự của Pháp xuất hiện từ khá sớm trong lịch sử. Bắt đầu với Đạo luật số 9 tháng Gặt hái năm 17951 về thế chấp tài sản, vấn đề đăng ký đặt ra một cách có hệ thống đối với tất cả các giao dịch thế chấp tài sản...

Sự giao thoa giữa vốn xã hội với các giao dịch kinh tế trong gia đình: So sánh gia đình Việt Nam

Sự giao thoa giữa vốn xã hội với các giao dịch kinh tế trong gia đình: <strong>So</strong> sánh gia đình Việt <strong>Nam</strong> và
Vốn xã hội là khái niệm được sử dụng khá thường xuyên trong các tài liệu xã hội học, đặc biệt xã hội học kinh tế. Theo nghĩa chung nhất vốn xã hội được xem xét như là các chuẩn mực và các quan hệ xã hội gắn chặt trong cơ cấu xã hội của nhóm, mà nhờ đó các cá nhân phối hợp hành động để đạt được những mục đích. Điều đó có nghĩa là vốn xã hội liên quan đến những thiết chế, các quan hệ và các chuẩn mực mà tạo hình cho chất lượng và số lượng của các tương tác xã hội.