Luật sư tư vấn về chủ đề "số lượng luật sư"

số lượng luật sư | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề số lượng luật sư.

Số lượng luật sư Việt Nam vẫn còn quá ít!

Số lượng luật sư Việt Nam vẫn còn quá ít!
Tính đến nay, với hơn 5.800 luật sư đang hành nghề và hơn 2.200 đang thực tập trên cả nước, đội ngũ luật sư Việt Nam đang được đánh giá là có số lượng phát triển rất nhanh, với tốc độ phát triển đạt 250%. Thế nhưng, nếu so với quy mô dân số và các nước trên thế giới, tỷ lệ luật sư của Việt Nam vẫn còn quá ít.