Luật sư tư vấn về chủ đề "số máy"

số máy | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề số máy.

Cái máy rắc rối

Cái <strong>máy</strong> rắc rối
Công ty điện lực nói cái máy bị thu giữ là máy tạo dòng để trộm điện, đương sự lại khăng khăng rằng