Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "soạn thảo điều lệ"

soạn thảo điều lệ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề soạn thảo điều lệ.

Các nguyên tắc cơ bản khi soạn thảo điều lệ cho công ty

Các nguyên tắc cơ bản khi soạn thảo điều lệ cho công ty
Luật Doanh nghiệp của Việt Nam không định nghĩa bản điều lệ là gì mà chỉ liệt kê các nội dung chính nó phải có (Điều 22 Luật Doanh nghiệp năm 2005). Luật công ty mẫu của Mỹ cũng không định nghĩa Bản điều lệ là gì. Còn từ điển về luật của Mỹ thì giải nghĩa đó là những điều khoản hành chính do một tổ chức lập nên để quy định công việc quản trị bên trong và giao dịch với bên ngoài của tổ chức ấy.