Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Song Thi Vai"

Song Thi Vai | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Song Thi Vai.

Thực thi bản quyền

Thực <strong>thi</strong> bản quyền
số, việc thực thi bản quyền ngày một đóng vai trò quan trọng và diễn ra mạnh mẽ hơn.

Vai trò của thương hiệu đối với doanh nghiệp

<strong>Vai</strong> trò của thương hiệu đối với doanh nghiệp
Thương hiệu là một trong các nhân tố quan trọng góp phần duy trì, mở rộng, phát triển thị trường trong và ngoài nước cho các doanh nghiệp, nâng cao văn minh thương mại, góp phần chống cạnh tranh không lành mạnh. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta, các doanh nghiệp đứng trước việc cạnh tranh gay gắt, nhất là khi có nhiều hàng hóa của nước ngoài thâm nhập vào thị trường Việt Nam.

Doanh nhân và vai trò của doanh nhân

Doanh nhân và <strong>vai</strong> trò của doanh nhân
Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13.10), một câu hỏi được đặt ra, tưởng là đơn giản nhưng không dễ trả lời: Ai là doanh nhân? Doanh nhân là người kinh doanh. Vì vậy, để xác định ai là doanh nhân, cần làm rõ khái niệm kinh doanh.

Quản trị thông qua vai trò người đại diện

Quản trị thông qua <strong>vai</strong> trò người đại diện
Tái cấu trúc công ty trong giai đoạn nền kinh tế có nhiều biến động đang là một trong những ưu tiên quan trọng của các doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước, đặc biệt trong bối cảnh quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đang diễn ra.

Vai trò của luật sư trong thị trường chứng khoán

<strong>Vai</strong> trò của luật sư trong thị trường chứng khoán
Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam mới hình thành năm 2000, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn trì trệ và lắng đọng ban đầu, thị trường đã phát triển nhanh chóng. Việc nhiều công ty tài chính và quỹ đầu tư nước ngoài đầu tư TTCK Việt Nam, đã tạo niềm tin cho các nhà đầu tư trong nước.

Vai trò của luật sư trong hoạt động tố tụng!

<strong>Vai</strong> trò của luật sư trong hoạt động tố tụng!
Xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước luôn là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu trong việc đổi mới hệ thống chính trị của nhà nước ta trong suốt thời gian qua. Dưới sự chỉ đạo sáng suốt của Đảng cộng sản Việt Nam, nhiều nghị quyết quan trọng về hoàn thiện bộ máy nhà nước đã được thực hiện không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà nước, đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới.

Vai trò và mục đích của luật đầu tư

<strong>Vai</strong> trò và mục đích của luật đầu  tư
Xét theo cội nguồn thì Luật Đầu tư là con đường được đắp ra để thu hút nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam năm 1987. Nếu chúng ta coi nó như thế thì Luật Đầu tư đầu tiên đã đặt ra ba loại xe (hợp tác kinh doanh, liên doanh, 100% vốn nước ngoài) để chạy trên con đường đó; rồi làm ba việc:

Nhìn nhận đúng vai trò của FDI ở Việt Nam

Nhìn nhận đúng <strong>vai</strong> trò của FDI ở Việt Nam
Những tác động tiêu cực của vốn đầu tư nước ngoài (FDI) không phải là thuộc tính riêng, và chúng thường là hệ quả của các chính sách và chất lượng quản lý kinh tế. Đây là điều các nhà hoạch định chính sách cần chú ý khi hoạch định một chính sách tổng thể về FDI ở Việt Nam.

Doanh nghiệp và sự phân biệt vai trò

Doanh nghiệp và sự phân biệt <strong>vai</strong> trò
Mặc dù doanh nghiệp nhà nước luôn được nuông chiều, chăm bẵm, ưu ái nhưng lại chậm lớn, ỷ lại, trong khi doanh nghiệp tư nhân thiệt thòi đủ điều lại biết vượt khó, ngày càng vươn lên, thành đạt.

Vai trò của anh chị em trong gia đình

<strong>Vai</strong> trò của anh chị em trong gia đình
Trong gia đình, ngoài bố mẹ, trẻ còn lớn lên cùng với những anh chị em khác, bởi vậy không thể bỏ qua ảnh hưởng của anh chị em đến việc hình thành nhân cách của trẻ. Sống cùng anh chị em trong gia đình có thể giúp trẻ phát triển tốt hơn.

Quan niệm thế nào về vai trò chủ đạo của doanh nghiệp nhà nước ?

Quan niệm thế nào về <strong>vai</strong> trò chủ đạo của doanh nghiệp nhà nước ?
Doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, nghĩa là có tài sản và có năng lực tự chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước xã hội vì vậy doanh nghiệp, ở góc nhìn của luật chủ thể, thực sự là một con người. Mà đã được nhân cách hóa, thì doanh nghiệp phải chịu sự chi phối của nguyên tắc bình đẳng giữa các chủ thể trước pháp luật, một trong những nguyên tắc tạo thành nền tảng của một hệ thống pháp lý lành mạnh, vốn được coi là điều kiện cần cho sự bảo đảm công bằng, trật tự trong xã hội có tổ chức.

Suy nghĩ bước đầu về đặc trưng và vai trò của đạo đức tôn giáo

Suy nghĩ bước đầu về đặc trưng và <strong>vai</strong> trò của đạo đức tôn giáo
Từ năm 1986, Việt Nam tiến hành công cuộc đổi mới đất nước. Cơ chế kinh tế mới đã thực sự kích thích tính năng động, sáng tạo và khơi dậy tiềm năng của con người. Những thành tựu về nhiều mặt, nhất là sự phát triển kinh tế trong những năm qua là một minh chứng đầy sức thuyết phục về tính hiệu quả của cơ chế mới.