Luật sư tư vấn về chủ đề "statistical information"

statistical information | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề statistical information.

Decree No. 79/2013/ND-CP

Decree No. 79/2013/ND-CP
Decree No. 79/2013/ND-CP dated July 19, 2013 of the Government promulgating on penalties for administrative violations in statistics