Luật sư tư vấn về chủ đề "sự đồng thuận"

sự đồng thuận | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề sự đồng thuận.

Quản trị công ty tổt, phải tạo ra sự đồng thuận

Quản trị công ty tổt, phải tạo ra sự đồng thuận
Đầu năm 2009, ông Phạm Xuân Hồng, Tổng giám đốc Công ty May Sài Gòn 3, đã vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ của các thành viên trong hội đồng quản trị (HĐQT) với lý do, ông không cắt giảm bớt công nhân, khi công ty không có đơn hàng sản xuất.