Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "sử dụng chứng chỉ giả"

sử dụng chứng chỉ giả | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề sử dụng chứng chỉ giả.

Tư vấn về sử dụng bằng đại học giả?

Tư vấn về <strong>sử</strong> <strong>dụng</strong> bằng đại học <strong>giả</strong>?
Thưa luật sư, Em có bạn ngày xưa có chạy điểm để nâng bằng đại hoc lên bằng khá. Bây giờ đường dây chạy điểm này bị phát hiện thì bạn em có bị sao không ạ? Em xin cảm ơn nhiều ạ.

Dịch giả Nguyễn Ước

Dịch <strong>giả</strong> Nguyễn Ước
Ðiền, Thừa Thiên. Tốt nghiệp Ðại học Sư Phạm Huế, ban Việt Hán. Trước năm 1975, dạy Văn và Sử tại Huế