Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng"

sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng.

Làm thế nào đăng ký sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng?

Làm thế nào đăng ký sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng?
Thưa Luật sư! tôi có đăng ký kinh doanh vào năm 2013,những năm đó tôi chưa đủ điều kiện về vốn và vật chất, nên hàng năm tôi vẫn báo cáo về cơ quan thuế là vẫn không hoạt động.(nghĩa là vẫn là số 0) tháng 8 năm 2015, tôi cũng đã đủ điều kiện về vốn và vật chất để hoạt động kinh doanh.