Luat Minh Khue

sử dụng Make

sử dụng Make - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về sử dụng Make

Cách sử dụng Do và Make

Cách sử dụng Do và Make
Hai động từ “do” và “make” thường gây lung túng cho người học vì cả hai đều có thể dịch là “làm” trong tiếng Việt, đôi khi không biết phải chọn dùng từ nào cho đúng. Dưới đây là một vài điểm cần lưu ý về hai động từ này giúp bạn đưa ra phương án lựa chọn phù hợp với từng trường hợp cụ thể.