Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Su Dung Make"

Su Dung Make | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Su Dung Make.

Cách sử dụng Do và Make

Cách sử dụng Do và <strong>Make</strong>
Hai động từ “do” và “make” thường gây lung túng cho người học vì cả hai đều có thể dịch là “làm