Luat Minh Khue

sử dụng nhà ở

sử dụng nhà ở - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về sử dụng nhà ở

Việc quản lý sử dụng nhà ở công vụ được quy định như thế nào?

Việc quản lý sử dụng nhà ở công vụ được quy định như thế nào?
Theo Điều 28 của Nghị định 71/2010/NĐ-CP, Việc quản lý sử dụng nhà ở công vụ được quy định như sau: 1. Nhà ở công vụ chỉ sử dụng để cho thuê. Việc quản lý, bảo trì, cải tạo nhà ở công vụ được thực hiện theo quy định về quản lý, bảo trì, cải tạo nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.