Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "sử dụng nhà ở"

sử dụng nhà ở | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề sử dụng nhà ở.

Việc quản lý sử dụng nhà ở công vụ được quy định như thế nào?

Việc quản lý sử dụng nhà ở công vụ được quy định như thế nào?
Theo Điều 28 của Nghị định 71/2010/NĐ-CP, Việc quản lý sử dụng nhà ở công vụ được quy định như sau: 1. Nhà ở công vụ chỉ sử dụng để cho thuê. Việc quản lý, bảo trì, cải tạo nhà ở công vụ được thực hiện theo quy định về quản lý, bảo trì, cải tạo nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.