Luat Minh Khue

sự kiện quan trọng

sự kiện quan trọng - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về sự kiện quan trọng

Trọng Trần

<strong>Trọng</strong> Trần
Chào luật sư. Cho em hỏi về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng như vậy có đền bù thiệt hạicho công ty không.

Quyền văn hóa – Chế định pháp lý quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam

Quyền văn hóa – Chế định pháp lý <strong>quan</strong> <strong>trọng</strong> trong hệ thống pháp luật Việt Nam
Quyền về văn hoá ở Việt Nam được ghi nhận như một tuyên ngôn trong hoạt động của nhà nước Việt Nam. Cùng với các quyền và lợi ích khác của công dân như quyền chính trị (bầu cử, ứng cử), quyền tự do kinh doanh, quyền lao động, quyền học tập, quyền được bảo vệ sức khoẻ….quyền văn hoá được Đảng và Nhà nước ta đặt trong tổng thể chiến lược phát triển quốc gia, trong đó, quyền văn hoá là nhân tố hàng đầu cho nhận thức và thực hiện các quyền khác.