Luật sư tư vấn về chủ đề "sự lên ngôi"

sự lên ngôi | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề sự lên ngôi.

Lễ hội và sự lên ngôi của thói vụ lợi

Lễ hội và sự lên ngôi của thói vụ lợi
Không gì xa lạ với văn hóa bằng tinh thần thực dụng. Song đáng tiếc là tinh thần thực dụng ấy lại đang có mặt và chi phối cách tổ chức của một số lễ hội và trong chừng mực nào đó, làm hỏng các lễ hội thiêng liêng ấy.